Ενημερωτική συνάντηση της ολοκλήρωσης του έργου ACTION

Η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε το έργο ACTION, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους και της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Την Παρασκευή 28 Απριλίου από τις 9:30 μέχρι τις 14:00 σας προσκαλεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ, Ν. Αττικής, Γ’ Σεπτεμβρίου 110 για την ενημερωτική συνάντηση της ολοκλήρωσης του έργου και της παρουσίασης καλών πρακτικών.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.