Πρόσκληση συμμετοχής σε online εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του έργου Civilhood

Στο πλαίσιο του έργου Civilhood, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου προσκαλούν επαγγελματίες που εμπλέκονται στην διαδικασία ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε εκπαίδευση, σχετικά με την υποστήριξη της μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ενηλικίωση.

Κύριος στόχος του Civilhood είναι να ενισχύσει τις κοινωνικές και εργασιακές δεξιότητες των ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να ενδυναμωθούν στην πορεία τους προς την ενηλικίωση και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα διαρκέσουν συνολικά 25 ώρες (5 ημέρες),
ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα
22 Ιουνίου 2023, 10:00-15:00
• Ενότητες: Εισαγωγή, Ποιοι είναι οι Ασυνόδευτοι Ανήλικοι, εκπαιδευτική προσέγγισή και οδηγοί του έργου Civilhood, Πολιτισμικές δομές και διαπολιτισμικός διάλογος
29 Ιουνίου 2023, 10:00-15:00
• Ενότητες: Νομικό πλαίσιο για την ένταξη των Ασυνόδευτων Ανηλίκων
6 Ιουλίου 2023, 10:00-15:00
• Ενότητες: Η γλωσσική εκπαίδευση και ο ρόλος της στην ένταξη ΑΑ
13 Ιουλίου 2023, 10:00-15:00
• Ενότητες: Η Εργασιακή Ένταξη των Ασυνόδευτων Ανηλίκων
20 Ιουλίου 2023, 10:00-15:00
• Ενότητες: Καλλιεργώντας τις οριζόντιες δεξιότητες

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Δευτέρα 19/06. 

 

*Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
* Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ οι λεπτομέρειες και τα έντυπα συναίνεσης και συμμετοχής θα σας αποσταλούν μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους και τις δράσεις του έργου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου – https://civilhood.eu/
Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης του έργου, εδώ – https://civilhood.eu/deliverables/