ΚΜΟΠ: Οδηγός mentoring για επαγγελματίες και εθελοντές/ριες υπηρεσιών ένταξης

Το ΚΜΟΠ δημιούργησε οδηγό για επαγγελματίες και εθελοντές-τριες υπηρεσιών ένταξης και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη διαδικασία του mentoring για την επιτυχή ένταξη μεταναστών-τριών στην τοπική κοινωνία.

Ο Οδηγός Μ4Μ είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Ο Οδηγός ξεκινά με μια σύντομη ανάλυση σχετικά με τη σπουδαιότητα του πολυπολιτισμικού διαλόγου και οδηγίες προς τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται σε υπηρεσίες ένταξης ή τους/τις εθελοντές/ριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα mentoring.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται η δομή και τα στάδια του προγράμματος mentoring M4M, καθώς και ένα κεφάλαιο για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σχετικά με την υλοποίηση του mentoring και τους δείκτες ποιότητας, ενώ ακολουθεί ένα ειδικό κεφάλαιο με τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ), οι οποίες αναθεωρήθηκαν μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος mentoring στις χώρες-εταίρους.

Στο τέλος του Οδηγού, ο στόχος της ένταξης των μεταναστών αναλύεται μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές: το κεφάλαιο VI αναφέρεται στις ευρωπαϊκές πρακτικές που εξετάστηκαν στο αρχικό στάδιο του έργου, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσει συστάσεις πολιτικής με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες-εταίρους.

Σχετικά με το έργο M4M

Το έργο “Migrants for Migrants” (M4M) χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και απευθύνεται σε νεοαφιχθέντες/είσες μετανάστες/ριες και πρόσφυγες που βρίσκονται στη διαδικασία εγκατάστασης σε μια νέα χώρα υποδοχής, καθώς και σε επαγγελματίες και εθελοντές/ριες των Υπηρεσιών Ένταξης.

Στόχος του είναι να προωθήσει την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών/ριών στην κοινωνία υποδοχής μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος φίλων (Buddy System) και πιο συγκεκριμένα μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring). Η ένταξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενδυνάμωσης των μεταναστών/ριών και της δημιουργίας δεσμών και βιώσιμων επαφών μεταξύ ενώσεων προσφύγων, κοινωνικών υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών οργανώσεων. Το έργο υλοποιείται σε Πορτογαλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ