Έρευνα: Αντιλήψεις περί εθνικής ταυτότητας, μετανάστευσης και προσφύγων στην Ελλάδα

Η Social Change Initiative δημοσιεύει μια νέα έκθεση, που υλοποίησε σε συνεργασία με το More in Common και παρέχει πληροφορίες για τη στάση απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και σε σχέση με την εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη έρευνα, που διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 ενηλίκων, ηλικίας 18 έως 64 ετών, αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών σε ανοιχτές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Εμβαθύνει περαιτέρω στη στάση των Ελλήνων απέναντι στην χώρα τους και της θέσης της στον κόσμο. Εστιάζει επίσης στο αίσθημα της εθνικής τους ταυτότητας και στις απόψεις τους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Στηριζόμενη σε άλλες πρόσφατες έρευνες σχετικά με αυτά τα θέματα, η έρευνα αυτή παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των αντιλήψεων του ελληνικού λαού σε αυτά καθώς και άλλα ζητήματα. Αυτό επιτυγχάνεται υπό το πρίσμα μίας μελέτης κατανομής, που προσδιορίζει έξι κύριες ομαδοποιήσεις απόψεων μεταξύ των Ελλήνων.

Οι οργανώσεις Solidarity Now και Human Rights 360 συνέβαλαν στη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη σύνοψη της έρευνας στα ελληνικά εδώhttps://bit.ly/2V8l8EU

Μάθετε περισσότερα και διαβάστε ολόκληρη την έρευνα σε ελληνικά και αγγλικά εδώhttps://bit.ly/2VR46j8