Έρευνα της HumanRights360 σχετικά με τις στάσεις των επιχειρήσεων απέναντι στην απασχόληση προσφύγων και μεταναστών.

Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ένταξης της HumanRights360, που από το 2018 υλοποιεί προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πραγματοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική έρευνα σχετικά με τις στάσεις των επιχειρήσεων απέναντι στην απασχόληση προσφύγων και μεταναστών.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Focus Bari σε δύο φάσεις. Το διάστημα 25-28 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η ποιοτική διερεύνηση μικρής κλίμακας με ατομικές συνεντεύξεις σε επιχειρήσεις και στη συνέχεια, μεταξύ 23 Ιουνίου και 26 Ιουλίου, διεξήχθη η ποσοτική μέτρηση (έρευνα CATI) μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, λίγο παραπάνω από 1 στις 3 (36%) απασχολούν τουλάχιστον έναν/μία πρόσφυγα/μετανάστη. Από τις υπόλοιπες, το 40% δεν αποκλείει τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ μόλις για το 24% των επιχειρήσεων δεν δηλώνεται πρόθεση. Περισσότερες από 3 στις 5 επιχειρήσεις που απασχολούν σήμερα πρόσφυγες/μετανάστες οδηγήθηκαν στην επιλογή λόγω έλλειψης άλλων υποψηφίων για συγκεκριμένες εργασίες (62%). Η προσωπικότητα του υποψηφίου έπαιξε ρόλο για την επιλογή σε σχεδόν 1 στις 2 περιπτώσεις επιχειρήσεων, ενώ 1 στις 3 επιχειρήσεις βασίστηκαν στην ειδικότητα αλλά και τη δυνατότητα συνεννόησης με τους υποψηφίους που προσέλαβαν.

Σημαντικό είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις αποδίδουν σε τυχαίο γεγονός τη μη πρόσληψη προσφύγων/μεταναστών στην επιχείρησή τους. Περίπου 1 στις 6 επιχειρήσεις απαντούν ότι δεν έχουν προσλάβει πρόσφυγες/μετανάστες διότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που χρειάζονται για τις επιχειρήσεις τους (18%) ή/και προτιμούν άτομα ελληνικής καταγωγής (14%).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Διασφαλίζοντας την Ένταξη Αναγνωρισμένων Προσφύγων» το οποίο υποστηρίζεται από το KAHANE Foundation.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ