Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απασχολησιμότητας στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Σ.

Φορέας: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Είδος Φορέα: Διεθνείς οργανισμοί

Καποδιστρίου 2, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 22-05-2024

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 13:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΦΑΡΣΙ ΠΑΣΤΟ ΝΤΑΡΙ ΟΥΡΝΤΟΥ ΚOYΡΜΑΝΤΖΙ ΣΟΡΑΝΙ ΡΩΣΙΚΑ

Περιγραφή

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων είναι ένα κοινωνικό κέντρο που λειτουργεί με ολιστική προσέγγιση για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών υποστήριξης  προς τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση τους μέσω της παροχής συμβουλών και καθοδήγησης στο δρόμο τους, μέσω των διαδικασιών και των διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχει. Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, το Πολυδύναμο παρέχει υπηρεσίες και καθοδήγηση για να τους στηρίξει στο ταξίδι της αποτελεσματικότερης ένταξης στην ελληνική κοινωνία – συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των απαραίτητων εγγράφων και τεκμηρίωσης για να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και σε κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη στην ελληνική κοινωνία. Η προσέγγιση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Πολυδύναμο αποσκοπεί στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου να ανακτήσουν αυτονομία στην καθημερινή τους ζωή. Το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας, στοχεύει στο να βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατανοήσουν το εργασιακό πλαίσιο (διαδικασίες, κανονισμοί, προσόντα κλπ), να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα και γενικότερα να αποκτήσουν τα σωστά εργαλεία ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην αναζήτηση εργασίας με αυτοπεποίθηση.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Οι εγγραφές για το Εντατικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απασχολησιμότητας γίνονται  στον πρώτο όροφο του Πολυδύναμου Κέντρου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.