Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων

Φορέας: Δήμος Αθηναίων
Είδος Φορέα: Τοπική αυτοδιοίκηση / Δήμος Αθηναίων

Λήθης 2, Αθήνα, Ελλάδα

6η Δημοτική Κοινότητα (Bόρειες κεντρικές συνοικίες – Πατήσια, Κυψέλη)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 11-09-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
 • Επιβιώσαντες/σασες έμφυλης βίας
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
 • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή

Η κοινωνική αλληλεγγύη στον Δήμο Αθηναίων επεκτείνεται, διευρύνεται και εξειδικεύεται με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων. Το νεοσυσταθέν Κέντρο, που λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων, στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχιας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής » του Ε. Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθεται στην υπηρεσία όλων των πολιτών που το έχουν ανάγκη. 

Ομάδες στόχοι: 

 • κάθε ενήλικας, ανεξαρτήτως φύλου, που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση)
 • άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος (ενδοοικογενειακή βία)
 • άτομα που υπήρξαν θύματα πολλαπλών διακρίσεων (μετανάστες, πρόσφυγες, ΑμΕΑ, άνεργοι, μονογονείς).

Στα πρότυπα των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, αλλά διευρύνοντας το κοινό των δυνητικών ωφελούμενων του, το Κέντρο του Δήμου Αθηναίων παρέχει καθημερινή στήριξη μέσα από :

 • Την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας,
 • Την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ανάδειξης του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, και
 • Τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου Αθηναίων και για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην:

 • ενημέρωση/πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων,
 • κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου) προς θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων,
 • παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα κ.λπ.,
 • προώθηση στην απασχόληση, και
 • παραπομπή προς άλλους φορείς για μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παρέμβαση και στήριξη βασισμένη στην οπτική του φύλου και τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών.

Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται επίσης και δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης με εθνικούς και τοπικούς φορείς, που στοχεύουν στη διάδοση των υπηρεσιών του Κέντρου, στην κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων, στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη συνεργιών. Σημαντικό είναι να προστεθεί ότι το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων μέσα από συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε οι πολιτικές και οι πράξεις του Δήμου Αθηναίων να ενσωματώνουν, στο σύνολό τους, την οπτική του φύλου (gender mainstreaming).

Τόσο με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο και με την δράση εντός των πολιτικών του Δήμου το Κέντρο απηχεί την πολιτική βούληση του Δήμου Αθηναίων για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, αποκλεισμού και διακρίσεων.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.


ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δωρεάν Μαθήματα Ελληνικών σε Γυναίκες Πολίτες Τρίτων Χωρών

Ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας και το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων ανακοινώνουν την έναρξη παροχής δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, πρoσφύγισσες κ.α.).

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Κέντρο που βρίσκεται στην οδό Λήθης 2 & Αγίου Μελετίου 109, Αθήνα 112 51, και θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από καθηγητές/ριες εξειδικευμένους/ες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών θα χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του  αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας από το Κέντρο. Για υποβολή αίτησης συμμετοχής στα μαθήματα και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 8625355 και 210 8625858 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχιας και των
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε. Π. «Αττική 2014-2020» με ΟΠΣ (MIS) 5045464.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Επικοινωνία:
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 8625355, 210 8625858