Δομές φιλοξενίας Ασυνοδεύτων Ανηλίκων Προσφύγων και Μεταναστών

Φορέας: ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 14-10-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Ασυνόδευτα ανήλικα
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • 24/7

Περιγραφή

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ από τον Απρίλιο του 2020 ανέλαβε τη δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνοδεύτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και εθνικούς πόρους.

Στεγασμένες σε κατάλληλους χώρους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την άνεση των παιδιών, οι δομές είναι στελεχωμένες με πάνω από 100 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ανηλίκους φιλοξενούμενους.

Οι υπηρεσίες αφορούν τόσο στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων (στέγαση, σίτιση, νομική υποστήριξη, υγεία, εκπαίδευση) όσο και στην ψυχοκοινωνική στήριξη και την προετοιμασία για αυτονόμηση και κοινωνική ένταξη. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, την χειραφέτησή του με τρόπο αμοιβαία επωφελή για το ίδιο αλλά και την κοινωνία υποδοχής.

Στην παρούσα φάση λειτουργούν 5 δομές συνολικής δυναμικότητας 200 ανηλίκων.

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Παραπομπές μέσω ΕΚΚΑ