ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Website

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (πρώην «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων») ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της το 2012 ως καθολικός διάδοχος της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είχε συσταθεί το 1978. 


Οι βασικοί στόχοι της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνηγορία για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και Ελλήνων παλιννοστούντων, την παρακολούθηση και μελέτη του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου, καθώς και την καλλιέργεια και προώθηση της αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης, της αποδοχής και του σεβασμού της «ετερότητας».


Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» έχει υλοποιήσει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων με έμφαση στη νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη αιτούντων διεθνούς προστασίας ενώ από τον Απρίλιο του 2020 επέκτεινε τη δράση της στο χώρο της παιδικής προστασίας με τη δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων με χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕ. Στην παρούσα φάση λειτουργούν συνολικά 5 δομές δυναμικότητας 200 περίπου ανηλίκων προσφύγων. 


Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς (ΔΟΜ, UNHCR, Ελβετική Συνομοσπονδία, Bread for the World, Υπουργείο Μετανάστευσης, Δήμος Αθηναίων κ.α.), είναι μέλος τυπικών και άτυπων δικτύων οργανώσεων του χώρου και έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με τις μεταναστευτικές κοινότητες. 


Ο φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015.