ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Normal

0

false

false

false

EN-US

X-NONE

AR-SA

Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (στο εξής Κέντρο), είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος που στοχεύει στην πολυεπίπεδη στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων· ειδικότερα στους αιτούντες άσυλο, τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τους λαβόντες ανθρωπιστικό καθεστώς, τους μετανάστες, καθώς και τους αλλοδαπούς με προσφυγικό προφίλ που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή πληρούν προϋποθέσεις για νομιμοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους πλέον ευάλωτους (π.χ. ασυνόδευτους ανήλικους, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες εγκύους ή ασθενείς κ.λπ.).

Σε αυτό το πλαίσιο, το επιστημονικώς κατηρτισμένο προσωπικό του Κέντρου διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα δωρεάν παροχής νομικής συνδρομής και κοινωνικής υποστήριξης: α) σε αιτούντες άσυλο που επιθυμούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω της διαδικασίας της οικογενειακής επανενώσεως, όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο III, β) σε αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και γ) σε αιτούντες άσυλο των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται εξατομικευμένα, με σεβασμό στην κοινωνική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα των ατόμων και ανεξαρτήτως εθνικής-εθνοτικής προέλευσης, κοινωνικής τάξεως, φύλου και θρησκεύματος.

Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδος λειτουργεί από το 1978 και τα προγράμματά του συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς και ανθρωπιστικούς φορείς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, η Diakonie Katastrophenhilfe και το CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe), καθώς και από ιδιωτικές χορηγίες.

Normal

0

false

false

false

EN-US

JA

AR-SA