Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Website

Σκοπός του Συλλόγου είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους και νέους πρόσφυγες – αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές. Οι φιλοξενούμενοι νέοι αποκτούν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται προκειμένου να ενταχθούν κατά το δυνατό ισότιμα στην Ελληνική κοινωνία, στην περίπτωση που η επανασύνδεση με την οικογένειά τους δεν επιτευχθεί.

Στόχος του φορέα είναι η κάλυψη όλων των αναγκών των φιλοξενούμενων με βάση τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, τους σχετικούς νόμους και τις Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάθε σχετική Σύσταση και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1924 με πρώτη επωνυμία: “ Προστασία κρατουμένων γυναικών και ανηλίκων ”. Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του αλλά και για τον ξενώνα φιλοξενίας, ένα χρόνο αργότερα, είχε το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, ενώ πρώτος κύριος δωρητής ήταν ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Διατήρησε το συγκεκριμένο αντικείμενο και τον αρχικό τίτλο έως το 1972, οπότε απέκτησε τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ και το έργο του επικεντρώθηκε στην προστασία των ανηλίκων (Απόφαση 1986/25.04.1972 του Πρωτοδικείου Αθηνών). Το 2003 οι σκοποί και οι δράσεις της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών ενσωματώθηκαν σε αυτές του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Από το 1980 ο Σταθμός Εφήβων, σήμερα “Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, λειτουργεί στα Εξάρχεια, σε ιδιόκτητο νεοκλασικό οίκημα. Διαχρονικά το έργο του Συλλόγου προσαρμόστηκε και κλήθηκε να καλύψει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες πάντα μέσα από εξειδικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. Έως σήμερα πάνω από 2500 νέοι ποικίλων κοινωνικών αναγκών και εθνικοτήτων έχουν φιλοξενηθεί στον Σταθμό Εφήβων, δομή φιλοξενίας που λειτουργεί υπό την εποπτεία ενός εφταμελούς συμβουλίου. Τα τελευταία χρόνια η δυναμικότητά του είναι 17 θέσεις ενώ οι έφηβοι που φιλοξενούνται στο ιδιόκτητο νεοκλασικό οίκημα στα Εξάρχεια είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι από χώρες, που έχουν πληγεί από πολέμους και καταστροφές.

Τον Νοέμβριο του 2015 , ο Σύλλογος, σε συνέχεια της διεύρυνσης των δράσεων του για την αποκατάσταση και ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών που ήδη φιλοξενεί, ανέλαβε την ανακατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας πρότυπου Ξενώνα – Κέντρο Νεότητας για τους Πρόσφυγες- στην Αθήνα για τη στέγαση και στήριξη νεαρών Προσφύγων ( πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι, αιτούντες άσυλο). Ο Ξενώνας λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2016 σε κτήριο του Συλλόγου επί της οδού Αριστοτέλους 124 στο κέντρο της Αθήνας και φιλοξενεί 25 αιτούντες άσυλο/ πρόσφυγες.