Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος

Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος

Website

To “Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος” είναι ένας φορέας για το παιδί και την οικογένεια, που ιδρύθηκε το 2009 και στοχεύει στην ευημερία του κάθε παιδιού. Βασισμένο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και εφαρμόζοντάς σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους παρέχει υπηρεσίες με άξονα τη μέριμνα για το παιδί και την οικογένεια, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, την τέχνη και τον πολιτισμό, την έρευνα και την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και κοινοτικής στήριξης. Οι υπηρεσίες αφορούν οικογένειες που διαμένουν στο κέντρο της Αθήνας και οι δράσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας και των οικογενειών. Σε καθημερινή βάση λειτουργούν προγράμματα συμβουλευτικής προς γονείς, διασύνδεσης με άλλους φορείς, ατομικής και οικογενειακής ψυχολογικής υποστήριξης, ομάδες γονέων-νηπίων, ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και επαγγελματίες, δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες δημοτικού, προγράμματα για ενήλικες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτισμού. Ο φορέας εποπτεύεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για τη συνεχή καλυτέρευση των υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων του και συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας-δράσης με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του και συνδιαμορφώνοντας νέες τεχνικές υποστήριξης και ενδυνάμωσης της κοινότητας.