Υπηρεσία Αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελεί μία διαδικασία αξιολόγησης ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης, αξιοποιείται μια μεθοδολογία η οποία είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας ποικίλων προσεγγίσεων αξιολόγησης κοινωφελών οργανώσεων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Οι κοινωφελείς οργανώσεις που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν αξιολογική βαθμολόγηση από ένα (1 – χαμηλότερη δυνατή επίδοση) έως πέντε (5-υψηλότερη δυνατή επίδοση) αστέρια.

Μέσω της αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ θα έχετε τη δυνατότητα να καταγράψετε τη δράση και την αποτελεσματικότητα του έργου σας, να συνεργαστείτε με την ομάδα του HIGGS για τη βελτίωση της λειτουργίας σας, να αποκτήσετε το Seal of Excellence, βάσει του τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησής σας και να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σας στην επικοινωνία σας με δυνητικούς χρηματοδότες.
Η πλαταφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για εγγραφές και υποβολή ερωτηματολογίων μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024: https://greekngosnavigator.org/