Ο Ρόλος των Γυναικών στη Σύγχρονη Κοινωνία

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε εσάς και τα μέλη της προσφυγικής κοινότητας σας σε μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα ”Ο ρόλος της γυναίκας σε μια σύγχρονη κοινωνία” που διοργανώνεται από τη ΔΙΟΤΙΜΑ στο KMOP Women and Girls Friendly Space στις 13/3 Μαρτίου στις 15:00.

Θέμα: Στόχος της συζήτησης είναι να αναδείξει τις προκλήσεις του πολύπλευρου ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία, τον φόβο της αποτυχίας στις κοινωνικές προσδοκίες, τα πρότυπα ομορφιάς και την ασφάλεια. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων, η ενίσχυση των φωνών των γυναικών και η εύρεση κοινού εδάφους μέσω της συναναστροφής.

Υποστηριζόμενες γλώσσες: Φαρσί, Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά, ωστόσο, απαιτείται επιβεβαίωση παρακολούθησης για να γίνουν οι απαραίτητες γλωσσικές ρυθμίσεις.

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 20, Αθήνα, 2ος όροφος.