Δράσεις πρόληψης για την Έμφυλη Βία

Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ
Δράσεις Πρόληψης για την Έμφυλη Βία
Deadline 12/07/2021 
Οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας επηρέασαν τις ζωές όλων των ανθρώπων ανά τον κόσμο, και ειδικά των πλέον ευάλωτων. Γυναίκες, άντρες και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αντιμετώπισαν ακόμη περισσότερες έμφυλες προκλήσεις, καθώς ο εγκλεισμός επιδείνωσε και έφερε στην επιφάνεια βίαιες συμπεριφορές. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για μετάδοση γνώσης, ενημέρωση, και υποστήριξη, ώστε να προληφθεί περαιτέρω αύξηση και εξάπλωση βίας που βασίζεται στο φύλο.
Το Κέντρο Διοτίμα προσφέρει δράσεις πρόληψης της έμφυλης βίας, σε γυναίκες και άντρες πρόσφυγες, με σκοπό να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες δημιουργίας δικτύων αλληλοβοήθειας και φροντίδας εντός του προσφυγικού πληθυσμού. Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι η καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων, όπως και η πρόληψη περιστατικών έμφυλης βίας μέσα από τη συλλογική ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων.
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο [email protected]