Επιμορφωτικές δράσεις "Ένταξη των μεταναστών σε συμπεριληπτικές πόλεις"

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών», η Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης, υλοποίησε το διάστημα 23-25 Ιανουαρίου 2023 μια σειρά επιμορφωτικών δράσεων στα Ιωάννινα. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Arbeiter Samariter Bund (ASB) και το Δήμο Ιωαννιτών και αποτελούνταν από μια διημερίδα και μια ημερίδα, που είχαν ως θέμα την ένταξη των μεταναστών σε συμπεριληπτικές πόλεις.

Η επιμορφωτική διημερίδα απευθύνονταν σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζόμενους σε φορείς παροχής δημοσίων υπηρεσιών, ενώ η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνονταν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και σε μεμονωμένους μετανάστες και πρόσφυγες. Οι επιμορφωτικές δράσεις, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων αναφορικά με την ένταξη, κάλυψαν ένα ευρύ σύνολο θεματικών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες υλοποιήθηκαν από μια σειρά καταξιωμένων ειδικών, οι οποίοι μεταξύ άλλων εστίασαν σε θέματα όπως η ένταξη, η κοινωνική συμπερίληψη, η πρόσβαση στην ιθαγένεια και τη συμμετοχή, τα νομικά ζητήματα, η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων, ο προσανατολισμός και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η ισότητα και η έμφυλη βία. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων που μοιράστηκαν τα σχόλια και τις προσωπικές τους εμπειρίες, ενισχύοντας τον διάλογο και τον γόνιμο προβληματισμό για τις συγκεκριμένες θεματικές.

Gallery