Διακρατικά Εργαστήρια Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και του SolidarityNow: Κτίζοντας το μέλλον, κοινή χρήση καλών πρακτικών - Μετάβαση των παιδιών μεταναστών στην ενηλικίωση

To SolidarityNow σας προσκαλεί στα Διακρατικά Εργαστήρια που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και το SolidarityNow στις 30 και 31 Ιανουαρίου αντίστοιχα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Building Futures, Sharing Good Practices: Migrant Children’s Transition to Adulthood (UACFutures).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συντονιστής του έργου είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το SolidarityNow, τη Stichting Nidos και τη Fundación Cepaim. Ο σκοπός του έργου είναι να αναγνωρίσει και να προωθήσει καλές πρακτικές για τα ασυνόδευτα ανήλικα κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  • Παρακάτω θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα των Εργαστηρίων.
  • Για την εγγραφή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ. Καθώς απομένουν λίγες διαθέσιμες θέσεις, θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας εγγραφής.
  • Γλώσσα εργασίας των εργαστηρίων: αγγλικά