Συνέδριο: Η Αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων στο πλαισιο της Αναγκαστικής Μετακίνησης. Αποτίμηση πολιτικών και διερεύνηση συνεργατικών λύσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

• Η προστασία των θυμάτων των εμπορίας ανθρώπων μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας και της εφαρμογής θυματο-κεντρικών προσεγγίσεων
• Καλές πρακτικές για την πρόληψη και την υποτροπή στην εμπορία ανθρώπων
• Αντιμετωπίζοντας τα εμποδίων στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι εκπρόσωποι της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (GRETA), της UNICEF Ελλάδας, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, του ΔΟΜ Ελλάδας, του Εθνικού Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων, της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων (SSPUAM), της Ελληνικής Αστυνομίας, του Διαχειριστή του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ/ΕΚΚΑ), του Πανεπιστημίου της Σόφιας, της A21 Ελλάδας, της Διοτίμα, και Ιδρυμάτων και ΜΚΟ από τη Βουλγαρία, Animus Association, Foundation for Access to Rights, Glass Foundation, Mission Wings Foundation, Dignita Foundation.

Το Συνέδριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των περιφερειακών δράσεων του Προγράμματος Active Citizens Fund, συνδιοργανώνεται από τους Διαχειριστές Επιχορήγησης Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το Active Citizens Fund χρηματοδοτείται από τη την Ισλανδία, το Λίχνεστάιν, και τη Νορβηγία στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων ΕΟΧ  2014 – 2021.

Program 

09:00 – 09:30 Registration & morning coffee

09:30 – 10:00 Welcome Remarks

Official opening from

 • Christian Halvorsen, Deputy Head of Mission of the Embassy of Norway in Athens
 • Active Citizens Fund Greece, representative, TbA
 • Iliyana Nikolova, Executive Director of the Workshop for Civic Initiatives Foundation, Bulgaria

10.00 – 10.30 Keynote Speeches

 • Heracles Moskoff, National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Special Secretary for the Protection of Unaccompanied Minors (SSPUAM), Ministry of Migration and Asylum, Greece
 • Antoaneta Vasileva, Vice President of Council of Europe’s Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) (ONLINE)

10:30 – 12:30 1st Panel Discussion [Identification & Protection] The protection of victims of THB through analysis of existing protection systems and the application of victim-centered approaches.

 • Ildiko Otova (facilitator), Foundation for Access to Rights, Bulgaria
 • Daniela Dimitrova, Program Director, Foundation, Bulgaria
 • Jun Shirato, Assistant Representative (Protection), UNHCR, Greece
 • Hellenic Police, Anti-Trafficking department, Greece (TbC)
 • Dimitris Kontoudis, Education Director A21, Greece
 • Ada Angelaki, Child Protection Specialist, UNICEF, Greece

12:30 – 13:30 Lunch Break

13:30 – 15:30 2nd Panel Discussion [Prevention] Best practices for prevention and relapsing to trafficking.

 • Konstantinos Kolovos (facilitator), DRC Greece, Protection Specialist, Greece
 • Diana Dimova, Chairperson, Mission Wings Foundation in Stara Zagora, Bulgaria
 • Nadezhda Kozhuharova, leader of anti-trafficking program, Animus Association,
 • Vasilis Fragkos, Legal Advisor, Special Secretariat for the Protection of Unaccompanied Minors (SSPUAM) in the Ministry of Migration and Asylum, Greece.
 • Fotini Pantopikou, National Protection Coordinator & Tomomi Shinozaki, Protection Officer, IOM Greece

15:30 – 15:45 Coffee Break

15:45 – 17:45 3rd Panel Discussion, Addressing obstacles to victims’ access to justice

 • Eirini Vlachou (facilitator), Attorney-at-law, National Referral Mechanism Administrator, Greece
 • Dilyana Giteva, Attorney-at-law, Glass Foundation
 • Iva Pushkarova, Ass. Professor, Sofia University, Attorney-at-law, writer of “Human Trafficking”, Dignita Foundation
 • Angeliki Serafim, Attorney-at-law, Legal Advisor, National Referral Mechanism Administrator, Greece
 • Marina Pharmakidi, Attorney-at-law, Diotima Centre, Greece

17:45 – 18:00 Closing remarks
Active Citizen Fund Operator, TbA