Κάριτας Ελλάς - Εργαστήρια αναζήτησης εργασίας "Job Clubs" Φεβρουαρίου στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας στην Κυψέλη

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας “Job Clubs” στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη.

Κάθε Παρασκευή 7,14, 21, 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 η εργασιακή σύμβουλος θα σας παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης εργασίας και θα σας δοθεί η ευκαιρία να εξασκηθείτε ανεξάρτητα στην ηλεκτρονική αναζήτηση θέσεων εργασίας, στην αίτηση για δουλειά, στην αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής!

For English follow this link.