Εργαστήριο "Job Interview"

Τι αφορά:

Το σεμινάριο στοχεύει στην ενδυνάμωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων για την καλύτερη ανταπόκρισή τους σε μία διαδικασία συνέντευξης. Μέσω της εκμάθησης τεχνικών διαχείρισης του στρες αλλά και την υλοποίηση role playing, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν ποια σημεία τους δυσκολεύουν πριν αλλά και κατά τη διεξαγωγή μίας συνέντευξης, ώστε να μπορέσουν να τα διαχειριστούν.

Πού:

Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στον Νέο Κόσμο, Ρενέ Πυώ 2

Πότε:  

Δευτέρα 1 Απριλίου, 17:00 – 19:000 (στα Αγγλικά)

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε email στο [email protected]