Εγγραφές στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά δημοτικού - Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς Νέου Κόσμου

Το Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου προσφέρει καθημερινά δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών σε μικρές ομάδες μαθητών/τριών του δημοτικού.

Στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών/τριών καθώς και η καθημερινή παιδαγωγική υποστήριξή τους στη μελέτη και στην προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων.

Μέσα από την ενισχυτική διδασκαλία ενισχύονται τα κίνητρά τους για ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και δίνεται έμφαση στην επίλυση αποριών ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με το ρυθμό της τάξης τους.

Έναρξη: 11 Σεπτεμβρίου 2023,  14.30 με 16.30

Δήλωση συμμετοχής στο [email protected]

Η εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ολιστική υποστήριξη και Ενδυνάμωση Ευάλωτων Ομάδων». Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την CRS.