Κάριτας Ελλάς - Job Clubs Ιανουαρίου στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας στην Κυψέλη

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας “Job Clubs 

στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη 

Κάθε Παρασκευή, 12:00  17 – 24 – 31 Ιανουαρίου 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στα πρώτα  

Job Clubs της νέας χρονιάς! 

Η εργασιακή σύμβουλος θα σας παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης εργασίας και θα σας δωθεί η ευκαιρία να εξασκηθείτε ανεξάρτητα στην ηλεκτρονική αναζήτηση θέσεων εργασίας, στην αίτηση για δουλειά, στην αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής! 

Φωκίωνος Νέγρη 42, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 210 5225659