ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας»

For english follow this link.

 

Νέος κύκλος από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ υλοποιεί 2 εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε Φροντιστές – Επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων με τίτλο «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» στο πλαίσιο του  έργου: Empowering Third Country Nationals in Athens- A Path to Integration, χρηματοδοτούμενου από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC).

Ειδικότερα το έργο αφορά στη διοργάνωση 2 δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φροντιστές – επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων, διάρκειας 50 ωρών θεωρία και 40 ωρών πρακτική το κάθε ένα, και με τη συμμετοχή 25 εκπαιδευομένων σε κάθε ένα από αυτά.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι μετανάστες/πρόσφυγες νόμιμα διαμένοντες αλλά και Έλληνες, και δεν απαιτούνται κάποια ιδιαίτερα προσόντα πέρα της καλής κατανόησης των Ελληνικών που θα είναι και η γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και η σωματική και ψυχολογική ικανότητα που απαιτεί ο ρόλος αυτός.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα διαρκεί έως 12 ώρες την βδομάδα, ενώ η πρακτική θα γίνει σε σχετικούς φορείς και Ιδρύματα.

Τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα  θα οργανωθούν σε χώρο της  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Πληροφορίες: Κα Ευσταθία Χατζή Tηλ.2130 184 415

e-mail: [email protected]