Επαγγελματική Κατάρτιση Ενήλικων Προσφύγων και Μεταναστών

Η Δράση «Επαγγελματική κατάρτιση προσφύγων και μεταναστών» υλοποιείται από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ στο πλαίσιο του Προγράμματος “ASSISTANCE AND TRAINING TO VULNERABLE COMMUNITIES IN ATHENS” με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Οργανισμού Kerk in Actie.

Με σκοπό την απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων πριν την έναρξη των περιόδων τουριστικής αιχμής και δημιουργίας θέσεων εργασίας, διεξάγονται ετησίως δύο ανεξάρτητοι κύκλοι σεμιναρίων στους τομείς της εστίασης και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Ο πρώτος κύκλος υλοποιείται κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου και ο δεύτερος κύκλος κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με διάρκεια 60 ωρών ανά σεμινάριο.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες και ολοκληρώνονται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών σε απογευματινές ώρες, με συχνότητα τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ως πρακτική εξάσκηση που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σε αναγνωρισμένο Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΙΕΚ) της Αθήνας, ενώ οι απόφοιτοι προετοιμάζονται επιπλέον για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Από την έναρξη της Δράσης το Μάρτιο του 2021 έως σήμερα, συνολικά σαράντα επτά (47) απόφοιτοι απέκτησαν νέες τεχνικές δεξιότητες και τουλάχιστον οι μισοί έχουν ήδη βρει εργασία, βελτιώνοντας τις συνθήκες  διαβίωσής τους.