ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ: Supporting Knowledge Inclusion and Lifelong Learning (SKILL)

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη Supporting Knowledge Inclusion and Lifelong Learning (SKILL) έχει έναν βασικό στόχο: τη συνεργασία για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πεδίο από τον πυλώνα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του HARP προγράμματος και μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, οδηγούς, βίντεο-μαθήματα, λεξικά και πλάνα διδασκαλίας για την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών και δεξιοτήτων υπολογιστών ενηλίκων.

Όλα τα εργαλεία που συγκεντρώνονται στην εργαλειοθήκη είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αιτούντων άσυλο και μεταναστών, έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να είναι ουσιαστικά και ελκυστικά εργαλεία, να ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. Είτε είστε διαμεσολαβητής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είτε άτομο που θα ήθελε να αναπτύξει τις δεξιότητες του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη εργαλειοθήκη μέσω του υπολογιστή, του κινητού σας ή του tablet σας και είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μαζί μας.

Εναρμονίζοντας Πολιτικές Προστασίας στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα “Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP)” χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και υλοποιείται από τον ΔΟΜ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Όλοι οι πυλώνες του προγράμματος HARP (Προστασίας, Συντονισμού Δραστηριοτήτων Πεδίου, Ενδυνάμωσης Κοινοτήτων, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπιστικού πλαισίου προστασίας που παρέχεται σε πολίτες τρίτων χωρών στη διάρκεια παραμονής τους στο Εθνικό Σύστημα Υποδοχής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ