Διεθνής Μεταναστευτικός Νόμος N°34 - Γλωσσάρι για τη Μετανάστευση

Το Γλωσσάρι του ΔΟΜ για τη Μετανάστευση είναι μια προσβάσιμη και εκτενής συλλογή ορισμών της ορολογίας που σχετίζεται με τη μετανάστευση. Έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που ασχολούνται με τη μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο. Παρέχει επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις περιφερειακές και εθνικές πρακτικές.

Ο σκοπός αυτού του Γλωσσάριου είναι να αναπτύξει μια κοινή κατανόηση και συνεπή χρήση των όρων μετανάστευσης και μετανάστευσης που βασίζονται, όποτε είναι δυνατόν, σε διεθνή πρότυπα. Η δημιουργία ομοιομορφίας στη γλώσσα είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης στις συζητήσεις για τη μετανάστευση για να διασφαλιστεί η ακριβής κατανόηση και η συνεκτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση του Γλωσσάριου αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρήση όρων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, αντλώντας ορισμούς από ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων πηγών ή αντικατοπτρίζοντας την κατανόηση του ΔΟΜ για τις έννοιες που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό αντίγραφο εδώhttps://bit.ly/2L7N4rW