Συμβουλευτική - Δράσεις ένταξης- Μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και πληροφορικής για ανηλίκους και νέους πρόσφυγες

Φορέας: ZEUXIS NGO
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Βερανζέρου 15, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 09-02-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Παιδιά
  • Ενήλικες
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Η μετάβαση στην ενηλικίωση μπορεί να έχει πολλές προκλήσεις για τους νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ιδιαίτερα τους ασυνόδευτους. Η προετοιμασία για αυτή τη μετάβαση από πριν, μέσα από την υποστήριξη της εκπαίδευσης και την παροχή συμβουλευτικής – μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Η Δράση ACTIVE επιχειρεί να υποστηρίξει τους νέους στη διαδικασία ένταξής τους και να τους ενδυναμώσει για την επίτευξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους στόχων.

Η δράση περιλαμβάνει:

1) Ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών, επιθυμιών και των δεξιοτήτων μέσω δομημένων ερωτηματολογίων και συνεδριών. Ατομικό πλάνο για κάθε ωφελούμενο, που περιλαμβάνει το σχέδιό του για εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, αναζήτηση εργασίας κλπ.

(2) Σεμινάρια, δραστηριότητες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις τεχνικές εύρεσης εργασίας, τη γνωριμία με επαγγέλματα κλπ.

(3) Δραστηριότητες και εργαστήρια σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη, αυτόνομη διαβίωση και την ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα και την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

(4) Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χρήσης ΤΠΕ με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, αναζήτησης εκπαιδευτικών ευκαιριών και εργασίας.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο active@‍zeuxis.org.gr