Υποστήριξη, πληροφόρηση και συμβουλευτική σε πρόσφυγες και μετανάστες

Φορέας: ΝΟΣΤΟΣ Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο.
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 02-06-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
 • Γενικός πληθυσμός
 • Ασυνόδευτα ανήλικα
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά
 • Επιβιώσαντες/σασες έμφυλης βίας
 • Eπιβιώσαντες/σασες εμπορίας ανθρώπων
 • Επιβιώσαντες/σασες βασανιστηρίων
 • Άτομα με αναπηρία
 • Πάσχοντες/ουσες από σοβαρά παθολογικά ή ψυχικά νοσήματα
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
 • Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη @ 09:30-20:00
 • Παρασκευή @ 09:30-17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΑΡΣΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

Περιγραφή

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε πρόσφυγες και μετανάστες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής τους ένταξης και ενσωμάτωσης.

Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών:

 • Διευκολύνουμε την πρόσβαση και την επικοινωνία με τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες (όπως το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης) καθώς και την συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στα πλαίσια της ενεργητικής κοινωνικής συμμετοχής.
 • Συμβάλλουμε στην ενημέρωση για το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών.
 • Αυξάνουμε τις πιθανότητες της εργασιακής τους ένταξης μέσω του προσδιορισμού και της ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων, της ενδυνάμωσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι εξατομικευμένες για τον κάθε ωφελούμενο καθώς η επιλογή και ο τρόπος υλοποίησής τους προσδιορίζεται από την διεξαγωγή συνεντεύξεων αξιολόγησης των αναγκών τους και σκιαγράφησης των προσωπικών τους χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Πρόσβαση στην υπηρεσία μόνο κατόπιν ραντεβού! Για ραντεβού επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 5231966 ή μέσω mail στο [email protected] με τίτλο θέματος “Υπηρεσίες ACCMR”.

Δεχόμαστε παραπομπές από άλλους φορείς με την συμπλήρωση της φόρμας παραπομπής και την αποστολή της στο [email protected] με τίτλο θέματος “Υπηρεσίες ACCMR”.