Μέριμνα για τα εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία, που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα

Φορέας: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Σαπφούς 12, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 11-10-2022

Περιγραφή

Στο πλαίσιο κάλυψης των έκτακτων αναγκών των προσφύγων και εκτοπισμένων από την Ουκρανία στην Ελλάδα, παρέχονται μέσα από τις δομές των Γιατρών του Κόσμου οι ακόλουθες υπηρεσίες και παροχές:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

• Ιατρείο για την περίθαλψη και την παρακολούθηση ατόμων με χρόνια και μη μεταδιδόμενα νοσήματα
• Φροντίδα Υγείας Παιδιού (Παιδιατρικός έλεγχος και υπηρεσίες φροντίδας του βρέφους και του παιδιού)
• Φροντίδα Υγείας της Γυναίκας (οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, προγεννητική, περιγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη)
• Ενημέρωση και Εμβολιασμός κατά της Covid19
• Ορθοπεδικό Ιατρείο
• Καρδιολογικό Ιατρείο
• ∆ιαχείριση παραπομπών σε ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμία Φροντίδα Υγείας
• Επείγουσα Κάλυψη Φαρμακευτικών Αναγκών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και ενδυνάμωση
ενηλίκων και παιδιών
• Απομείωση του ψυχολογικού άγχους και
διαχείριση του στρες
• Εξατομικευμένες συνεδρίες ψυχολογικής
βοήθειας και ψυχοεκπαίδευσης
σε ευάλωτους εκτοπισμένους Ουκρανούς πολίτες
• Ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• Υποστήριξη διοικητικών θεμάτων και επίλυση
προβλημάτων δημόσιας διοίκησης
(έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Κάρτας Ανεργίας κα.)
• Κοινωνική Συμβουλευτική (Προώθηση στην αγορά
εργασίας, εύρεση στεγαστικής λύσης)
• Προώθηση και διευκόλυνση της εγγραφής
παιδιών σε σχολεία και σε κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης
• Παροχή διερμηνείας από την ουκρανική ή ρωσική
στην ελληνική γλώσσα
• Παροχή υλικής / επισιτιστικής βοήθειας

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα στέγασης περιορισμένου αριθμού γυναικών με τα παιδιά τους στο Ανοικτό Κέντρο ∆ιαμονής των Γιατρών του Κόσμου “A step Forward” καθώς και άστεγων ενηλίκων ανδρών και γυναικών στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στην Αθήνα.


В рамках задоволення екстрених потреб біженців та переміщених осіб з України в Греції, через організацію «Лікарі Світу» надаються наступні послуги:

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

• Медичний кабінет для догляду та
спостереженням за людьми з хронічними та неінфекційними захворюваннями
• Піклування про здоров’я дитини (педіатричне обстеження, послуги по догляду за немовлятами та дітьми)
• Піклування про здоров’я жінки (планування сім’ї, контрацепція, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом, допологовий, перинатальний та післяпологовий догляд)
• Інформація та вакцинація проти Covid19
• Ортопедичний кабінет
• Кардіологічний кабінет
• Надання направлень на вторинну та третинну медичну допомогу
• Термінове забезпечення фармацевтичних потреб

ПІКЛУВАННЯ ПРО ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

• Первинна психологічна допомога та підтримка дорослих та дітей
• Зменшення психологічної напруги та управління стресом
• Індивідуальні сесії психологічної допомоги та психоосвіти вразливим категоріям українських громадян переселенців
• Обізнаність у питаннях психічного здоров’я

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ

• Підтримка з адміністративних питань та вирішення проблем державного управління (оформлення АМКА, АФМ, Картки безробітного тощо)
• Соціальне консультування (просування на ринку праці, пошук рішення щодо житла)
• Сприяння та полегшення реєстрації дітей до шкіл та центрів творчої зайнятості
• Надання усного перекладу з української або російської на грецьку мову
• Надання гуманітарної / продовольчої допомоги

Крім того, існує можливість розміщення обмеженої кількості жінок з дітьми у Центрі проживання «Лікарів світу» («A step Forward»), а також дорослих чоловіків та жінок безхатченків у Нічного Притулку для безхатченків «Лікарів світу» в Афінах.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ДЛЯ ЗАПИСУ НА ПРИЙОМ
ΑΘΗΝΑ
АФІНИ
Σαπφούς 12, 105 53 Sapfous 12, 105 53
210.32.13.150
[email protected]

Φυλλάδιο / брошура / poster