Υπηρεσίες διερμηνείας

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΑΡΣΙ ΝΤΑΡΙ ΟΥΡΝΤΟΥ ΠΑΣΤΟ ΜΠΕΝΓΚΑΛΙ ΚOYΡΜΑΝΤΖΙ ΣΟΡΑΝΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΛΙΝΓΚΑΛΑ ΣΟΜΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΜΑΡΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ ΧΙΝΤΙ ΟΥΟΛΟΦ ΜΠΑΜΠΑΡΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΑ ΣΙΝΧΑΛΑ ΣΟΝΙΝΚΕ ΑΡΜΕΝΙΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΝΕΠΑΛΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ

Περιγραφή

Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας με υπηκόους τρίτων χωρών, λόγω της έλλειψης υπηρεσιών διερμηνείας, έχει επισημανθεί ως ένα από τα κύρια προβλήματα υποδοχής και ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και στηριζόμενη στους δικούς της πόρους, η METAdrasi δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε διαδικασίες ασύλου
  • Εκπαίδευση και πιστοποίηση διερμηνέων καθώς και επίβλεψη, αξιολόγηση και τακτική επανεκτίμηση
  • Χρήση Συστήματος Τηλεδιάσκεψης

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Η ΜΕΤΑδραση συνεργάζεται στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών ή εξωτερικής συνεργασίας με κρατικούς ή άλλους φορείς, οργανώσεις, νοσοκομεία/κέντρα υγείας και σχολεία κατόπιν αιτήματος.


Δείτε Σχετικό Βίντεο