Εκπαίδευση για πρόσφυγες με προοπτικές απασχόλησης ως προσωπικοί βοηθοί ατόμων με αναπηρία

Φορέας: ΜΕΤΑδραση
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 06-12-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο

Περιγραφή

Με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στην αγορά εργασία, η ΜΕΤΑδραση, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε πρόσφυγες, δικαιούχους προσωρινής προστασίας και μετανάστες – ηλικίας 18 και άνω – και τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να απασχοληθούν στον τομέα της φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης της συγκέντρωσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για  ολοκλήρωση εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , με στόχο την εργασιακή τους εξειδίκευση και απασχόληση ως προσωπικοί βοηθοί εντός του πλαισίου της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» ( Ν. 4837/2021) αλλά και γενικότερα στον τομέα της φροντίδας μη εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Μαθήματα γλωσσικής εξειδίκευσης στην ιατρική ορολογία
  • Επιμορφώσεις πρώτων βοηθειών και παιδικής προστασίας
  • Διοικητική υποστήριξη για την εγγραφή στη πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας
  • Βοηθητικά μαθήματα ελληνικών για βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας

 

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Άδεια διαμονής που να παρέχει δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
  • Άδεια εργασίας στην Ελλάδα (εφόσον προβλέπεται από το Νόμο η χορήγησή της)
  • Συνεκτιμάται το καλό επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας (A2)

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 12/12/2022
Προσοχή: Οι εγγραφές ενδέχεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ελένη Μέτσα στο email: [email protected] και τον Σάββα Παπαδόπουλο στο email: [email protected]


Σύνδεσμος συμμετοχής