Πληροφόρηση και Συμβουλευτική Εργαζομένων και Ανέργων Μεταναστών και Προσφύγων

Φορέας: ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΑ
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

3ης Σεπτεμβρίου 48, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 03-06-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη @ 09:30-10:30
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ

Περιγραφή

H Δομή Μεταναστών ΕΚΑ συμμετέχει στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.

O σκοπός τoυ Δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στοχεύει στην παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και  διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους/ ες Έλληνες και μετανάστες για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης.

Το Δίκτυο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής και απευθύνεται:

– σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις,

– σε ανέργους, στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ένταξη /επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Παροχή υπηρεσιών στη δομή κατόπιν ραντεβού μέσω email.