ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΑ

ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΑ

Website

Η Δομή Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών - ΕΚΑ δημιουργήθηκε το Μάιο του 2006, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ). Στόχος της Δομής Μεταναστών ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΚΑ είναι να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους μετανάστες και πρόσφυγες στην προσπάθειά τους για ισότιμη άσκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

H Δομή Μεταναστών ΕΚΑ συμμετέχει στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.

O σκοπός τoυ Δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στοχεύει στην παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους/ ες Έλληνες και μετανάστες για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης.

Το Δίκτυο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής και απευθύνεται:

σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις,

σε ανέργους, στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ένταξη /επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.