Ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης και διασύνδεσης - ACCMR Δήμου Αθηναίων

Φορέας: Δήμος Αθηναίων
Είδος Φορέα: Τοπική αυτοδιοίκηση / Δήμος Αθηναίων

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 30-03-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Επαγγελματίες / εθελοντές
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • 24/7
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Χρηματοδότηση
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Περιγραφή

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα του ACCMR είναι ένα συμμετοχικό εργαλείο, που επιτρέπει την αποτελεσματική χαρτογράφηση των υπηρεσιών και δράσεων στον Δήμο Αθηναίων που απευθύνονται και στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Μέσω της χαρτογράφησης γίνεται εφικτή η εξαγωγή δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες και τα κενά που εντοπίζονται στο πεδίο ως προς την παροχή υπηρεσιών, με την προοπτική ο Δήμος Αθηναίων να τα αξιοποιήσει για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και διοργανώνουν δράσεις προς όφελος των μεταναστών και των προσφύγων εντός του Δήμου Αθηναίων, με στόχο να θέσει στη διάθεσή τους μια πηγή έγκυρης πληροφόρησης και να ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία. Παράλληλα απευθύνεται σε φορείς και πολίτες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες,  διευκολύνοντας τη διασύνδεσή τους με οργανώσεις.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Για να εγγραφείτε, επισκεφτείτε την πλατφόρμα: www.accmr.gr Η πλοήγηση της πλατφόρμας δεν απαιτεί εγγραφή.