1ο Newsletter του ENFEM: Μάθετε τα νέα και τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας γυναικών πολιτών τρίτων χωρών

Το ευρωπαϊκό έργο ENFEM «Ένταξη Γυναικών Πολιτών Τρίτων Χωρών στις Τοπικές Κοινότητες μέσω Στρατηγικών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» το οποίο υλοποιείται από την ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) βρίσκεται ένα βήμα πριν την έναρξη των εκπαιδεύσεών του. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά πακέτα απευθύνονται τόσο σε γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται για τον τομέα της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας όσο και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν υποστήριξη σε γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Φτάνοντας λίγο μετά τη μέση του έργου, μέσω αυτού του Newsletter, μπορείτε να μάθετε για τις δράσεις και τα νέα του ENFEM από την αρχή του έως σήμερα.

Κατεβάστε και Διαβάστε το Newsletter με τους συνδέσμους  για κάθε δράση εδώ.