Μαθήματα αγγλικών στο ΚΕΜ Δήμου Αθηναίων: Νέα τμήματα ξεκινούν τον Νοέμβριο

Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων

Αιτήσεις γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00 στον 3ο όροφο του ΚΕΜ: Μαιζώνος 45, στάση μετρό Μεταξουργείοή εναλλακτικά μέσω email στο [email protected]

Προσοχή: Για την εγγραφή στα μαθήματα χρειάζεται αριθμός ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ και κάρτα διαμονής ή σχετική αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2105246722 ή μέσω email στο [email protected]. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν όλο το χρόνο και τηρείται λίστα αναμονής.

 

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

…………………………………………………………………………

ENGLISH COURSES: NEW CLASSES STARTING IN NOVEMBER

Free courses for adult migrants and refugees at the Migrant Integration Center (KEM) of the City of Athens

Applications are made every Tuesday and Thursday from 10am to 1pm on the 3rd floor of KEM: Mezonos 45, Metaxourgeioor alternatively via email to [email protected]

Note: To enroll in a course your AMKA or PAAYPA number is required and a residence permit or a relevant application.

For further information please call: 2105246722 or send an email at [email protected]. Applications are made all year long and a waiting list is kept.

 

KEM is part of the Community Centers. The program is implemented with the co-financing of Greece and the European Union, NSRF 2014-2020 (European Social Fund).