Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος ENFEM: “Διαχείριση της ποικιλομορφίας, συμπερίληψη στο χώρο εργασίας και καλές πρακτικές ένταξης”

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ENFEM στη Θεσσαλονίκη, η Stimmuli for Social Change, προσκαλεί οργανώσεις και επαγγελματίες στην ημερίδα “Διαχείριση της ποικιλομορφίας, συμπερίληψη στον χώρο εργασίας και καλές πρακτικές ένταξης” που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2023, Αγίας Σοφίας 15,
Θεσσαλονίκη και ώρα 16:00-19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο [email protected] ή/και στο +302316010683

Για εγγραφή ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://forms.gle/ohxHbXciVXXo9smK8

Το έργο ENFEM αποσκοπεί στη στήριξη της ένταξης των ΥΤΧ (υπηκόων τρίτων χωρών) στις τοπικές κοινότητες – και, ως εκ τούτου, στην κοινωνία γενικότερα – με την επίτευξη καλύτερης αντιστοίχισης μεταξύ των δεξιοτήτων και των απαιτήσεων στις αγορές εργασίας της ΕΕ, εστιάζοντας ειδικά στις γυναίκες ΥΤΧ .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου ENFEM από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.accmr.gr/services/enfem/ 

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://enfem.infoproject.eu/