Έργο Enfem: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της ΕΑΤΑ με θέμα «Ποικιλότητα στον χώρο εργασίας»

Ως ένας από τους 12 εταίρους του έργου ENFEM, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ, διοργάνωσε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, εκδήλωση με θέμα «Ποικιλότητα στον χώρο εργασίας» στην αίθουσα του INNOVATHENS στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το έργο στοχεύει στην ένταξη γυναικών πολιτών τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες μέσω της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας.

Φέρνοντας κοντά ποικίλους ενδιαφερόμενους φορείς

Η εν λόγω εκδήλωση δικτύωσης και υιοθέτησης καλών πρακτικών  πραγματοποιήθηκε  σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του έργου ENFEM. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Διεθνών και Τοπικών Φορέων, Δημόσιων Φορέων, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Επιχειρήσεων καθώς και οι εταίροι του έργου. Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η διαφορετικότητα μπορεί να ενσωματωθεί και να εδραιωθεί στους τομείς της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Κατά την υλοποίηση του έργου – από τον Δεκέμβριο του 2021 – εντοπίστηκαν διάφορα ζητήματα ένταξης γυναικών πολιτών τρίτων χωρών και πρόσβασης στην αγορά εργασίας στις χώρες-εταίρους.

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κ. Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα προσφύγων και μεταναστών και Πρόεδρο του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α).  Συνεχίζοντας, εκπρόσωποι από το ISCAP, ενός από τους κύριους εταίρους του ENFEM, παρουσίασαν τα ερευνητικά ευρήματα και τις συνεχιζόμενες δράσεις του έργου καθώς και την προβολή και ενδυνάμωση των γυναικών πολιτών τρίτων χωρών. Στη συζήτηση του πάνελ, εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), της Caritas Hellas, της ΜΕΤΑδρασης και της ActionAid Hellas έδωσαν διαφορετικές  οπτικές γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί και να εμπεδωθεί η ποικιλομορφία στους τομείς της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας και μοιράστηκαν  καλές πρακτικές υποστήριξης των γυναικών πολιτών τρίτων χωρών που παρατηρούνται στους φορείς τους.

Κλείνοντας, πραγματοποιήθηκε ένα “Mock Job Interview” από τη Recruitment and Career Consultant της οργάνωσης ReGeneration. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και τους δόθηκαν ρόλοι με σκοπό να πραγματοποιήσουν συνέντευξη με μία γυναίκα πολίτη τρίτης χώρας για την πρόσληψή της σε μια εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα πιθανά εμπόδια και την περιθωριοποίηση που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα ΠΤΧ κατά την αναζήτηση εργασίας.

Το αποτέλεσμα

Η εκδήλωση έδωσε στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες στους τομείς της πρόσβασης γυναικών πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και πρακτικών που πρέπει να αποφεύγονται και άλλων που πρέπει να προωθούνται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για εργασία. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων έδωσε το έναυσμα για συζητήσεις σχετικά με νέες πρακτικές και συνεργασίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν δράσεις που προωθούν την ομαλή ένταξη των γυναικών πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας και την ενδυνάμωσή τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ENFEM: https://www.accmr.gr/services/enfem/

Εδώ μπορείτε να βρείτε την ατζέντα της εκδήλωσης.