Επιστροφή στα θρανία: Ενημερωτική εκδήλωση για ουκρανούς γονείς – Εγγραφή στο σχολείο και ιατρικός έλεγχος

For English & Ukrainian scroll down.
H σχολική χρονιά ξεκινάει! Το ACCMR, σε συνεργασία με το ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 (18:00 –  20:00) ενημερωτική εκδήλωση με πρακτικές πληροφορίες για ουκρανούς γονείς. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Welcommon Hostel (Καποδιστρίου 4, Αθήνα). Για την υλοποίηση συνεργάζονται οι φορείς: Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Έλιξ, ΜεταΔΡΑΣΗ.
Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:
 
– Σε ποιο σχολείο να γράψω το παιδί μου; 
– Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; 
– Ποιες οι διαδικασίες παιδιατρικού ελέγχου και πώς έχω πρόσβαση στον εμβολιασμό;
 
Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη βοήθεια διερμηνέα.
 
Την εκδήλωση υποστηρίζει η Ένωση Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα.
Δεν χρειάζεται εγγραφή. 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο: [email protected]
  • Για να κατεβάσετε την αφίσα στα ουκρανικά πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε την αφίσα της εκδήλωσης στα αγγλικά πατήστε εδώ.

______

 Info session for Ukrainian parents: school registration and children’s medical files
School is about to start! ACCMR in collaboration with KEM of the City of Athens is organizing an info session with practical information for Ukrainian parents on Monday 5 September 2022 (18:00 – 20:00). The session will take place in Welcommon Hostel (Kapodistriou 4, Athens). The session will be run by experts from the following organizations: Médecins sans Frontières, Elix, MetaDRASI.
 
The session will cover issues like:
 
– In which school do I register my kids?
– What documentation is needed?
– How do I have access to the necessary medical check-ups and vaccination?
 
Parents will have the opportunity to ask specific questions and get information with the help of a translator.
 
The event is supported by the Club of Ukrainian Women in Greece.
 
No registration required
For more information please contact us: [email protected]
  • To download the poster in Ukrainian, click here.
  • To download the poster in English, click here.
———–
Навчальний рік починається! ACCMR (Афінський координаційний центр з питань мігрантів і біженців) у співпраці з KEM (Центр інтеграції іммігрантів) муніципалітету Афін, організовує інформативний захід з подачею практичною інформації для українських батьків в понеділок, 5 вересня 2022 р (18:00 – 20:00). Захід буде проводитися в хостелі Welcommon (Вул. Kapodistriou 4, Афіни). Для його реалізації співпрацюють: Лікарі без кордонів, Elix, METAdrasi.

Буде дано відповідь на наступні запитання:

– В яку школу мені потрібно записати мою дитину?

– Які для цього потрібні документи?

– Які процедури педіатричного обстеження потрібно пройти і як отримати доступ до вакцинації?

Батьки матимуть можливість задати питання та отримати інформацію від досвідчених працівників, з допомогою усного перекладу.

Захід відбудеться за підтримки Союзу українок в Греції.

За інформацією: [email protected]