Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Δήμο Αθηναίων από Δήμους της Αγγλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και την Ουαλίας

Συνολικά 16 εκπαιδευτικοί, δημοτικοί υπάλληλοι και κοινωνικοί λειτουργοί από Δήμους της Αγγλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και την Ουαλίας επισκέφτηκαν το ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων για να μάθουν για τις πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΜ και το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων – ACCMR, με έμφαση στην ένταξη των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το ACCMR σε συνεργασία με το British Council, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 13 – 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Βρετανίας.

Οι επισκέπτες μετέφεραν στην κυρία Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλο Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων, την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων των προσφύγων και των μεταναστών αλλά και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Η εμπειρία του Δήμου Αθηναίων στο συγκεκριμένο πεδίο προσφέρει χρήσιμη γνώση για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες σε άλλες χώρες. Αρχικά παρουσιάστηκε το ΚΕΜ, το οποίο λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής ένταξης σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ακολούθησε παρουσίαση του ACCMR, το οποίο βοηθά στη δικτύωση και συγκεντρώνει στην ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις υπηρεσίες και τις δράσεις των φορέων που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων. Τέλος, έγινε αναφορά στο Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ Δήμων της Ελλάδας.