Δωρεάν πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά σε φορείς και μουσεία της Αθήνας

386 δωρεαν θέσεις για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ηλικίας 5 έως 14 ετών που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών»  (2023) που αφορά στη δημιουργική απασχόληση παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξοικείωσή τους με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας.
Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν το Μουσείο Μπενάκη, Κυκλαδικής Τέχνης, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταεριου κ.α.).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Ιουνίου 2023