Δήμος Αθηναίων: Πρόγραμμα Youth Climate Action Fund (YCAF)

Ο Δήμος Αθηναίων με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Youth Climate Action Fund (YCAF) των Bloomberg Philanthropies, το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση των νέων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προτάσεις για Χρηματοδότηση | Κριτήρια ένταξης

Μέσω της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, οι νέοι της Αθήνας έχουν τώρα τη δυνατότητα να προτείνουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους δράσεις με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα, το YCAF παρέχει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.500 ευρώ (συνολικού ύψους 45.000 ευρώ) για τη χρηματοδότηση προτάσεων από ομάδες νέων, καθώς και οργανώσεις και οργανισμούς που εξυπηρετούν νέους και νέες, για την ενίσχυση καινοτόμων και συνεργατικών έργων που προάγουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο.

Οι δράσεις πρέπει να εναρμονίζονται με το κλιματικό σχέδιο δράσης της πόλης, να συμβάλλουν στην ενίσχυση της συλλογικής δράσης για το κλίμα, να εμπλέκουν ενεργά τους νέους και τις νέες και να υλοποιηθούν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων, αφοσιωμένος στην ανοιχτή και κοινή διαμόρφωση της κλιματικής πολιτικής της πόλης, συνεργάζεται με φορείς μέσω του Κλιματικού Φόρουμ Αθήνας και έχει συστήσει την Κλιματική Συνέλευση Νέων Αθήνας για την ενεργό συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, προετοιμάζει το Κλιματικό Συμβόλαιο, το Σχέδιο Δράσης και το Επενδυτικό Σχέδιο για την επίσημη ένταξη της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων.

Σε αυτήν την προσπάθεια σας θέλουμε όλους συμμάχους. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Αθήνα πραγματικά βιώσιμη, πράσινη, κλιματικά φιλική και ανθεκτική.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 7 Ιουνίου 2024
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15 Ιουλίου 2024 (Πήρε παράταση)
Ανακοίνωση Επιλεγμένων Έργων: 1 Αυγούστου 2024
Χρηματοδότηση Επιλεγμένων Έργων: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2024
Υλοποίηση Έργων: Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024
Υποβολή έκθεσης αναφοράς: Έως 31 Ιανουαρίου 2025

 

Σύνδεσμος Δήλωσης Συμμετοχής: https://ycaf.cityofathens.gr/login?intended_url=/my-submissions/create

Η δημοσίευση στη σελίδα του Δήμου Αθηναίων: https://ycaf.cityofathens.gr/