Η ζωντανή κληρονομιά του Curing the Limbo μέσα από ένα podcast και μια πλούσια έκδοση

Το Curing the Limbo ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Urban Innovative Actions ώστε οι πρόσφυγες να μπουν σε μια τροχιά ένταξης για να βρουν το νέο τους σπίτι μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της πρόσβασης στη στέγαση. Το έργο επικεντρώθηκε στους άξονες της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της συμμετοχής της κοινότητας, αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ αυτών των – κατά τα άλλα συχνά αποσυνδεδεμένων – τομέων.

Το Curing the Limbo πρόσφερε στους δικαιούχους του προγράμματος τη δυνατότητα να περάσουν από διάφορα στάδια ένταξης: μαθαίνοντας τη γλώσσα, αποκτώντας δεξιότητες για να βρουν δουλειά, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία για την εύρεση και κατοίκηση σε ένα διαμερίσμα και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες στη γειτονιά που ζουν, οι πρόσφυγες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα σημαντικότερα στοιχεία της αθηναϊκής κοινωνίας. Σε αυτό το έκτο και τελευταίο περιοδικό, ο ειδικός της UIA Levente Polyák εξετάζει τον αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και την κληρονομιά του Curing the Limbo.

Το Curing the Limbo (2018-2021) ήταν ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που υλοποιήθηκε με τη στρατηγική συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (UoA), της Catholic Relief Services (CRS), της International Rescue Committee (IRC) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).

Διαβάστε την απολογιστική έκδοση στο 6ο και τελευταίο τεύχος του Curing the Limbo  εδώ.

Ακούστε το podcast, στο οποίο συμμετέχει η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, Μελίνα Δασκαλάκη, στο 3ο τεύχος του περιοδικού Curing the Limbo.