Ανακοίνωση για Ουκρανούς υπηκόους από την Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλινοστούντων Ομογενών – ΝΟΣΤΟΣ