Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη: Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με Βαβέλ και ΚΜΟΠ

 

Στο πλαίσιο της δράσης του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη*, το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων – ACCMR σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς – μέλη του, διοργανώνουν κλειστά εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες, που εργάζονται σε δημοτικές δομές και προγράμματα. Στα σεμινάρια έχουν δηλώσει συμμετοχή 14 Δήμοι με πάνω από 100 εργαζόμενους/ες. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες “Κέντρο Ημέρας Βαβέλ’’ υλοποιεί σεμινάρια με βιωματική προσέγγιση, μέσω των οποίων επιχειρείται η ενίσχυση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεων μελών του προσωπικού, σε θεματικές που αφορούν στις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης. Όπως λέει ο Νίκος Γκιωνάκης, επιστημονικός Υπεύθυνος του Βαβέλ: “Η εκπαίδευση είναι μια μορφή υποστήριξης και φροντίδας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως για να μπορούμε να φροντίζουμε, κάποιος πρέπει να μας φροντίζει!»

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) προσφέρει μια σειρά εκπαιδεύσεων με θεματικές την εκπαίδευση πολιτισμικών διαμεσολαβητών σε θέματα σεξουαλικής/έμφυλης βίας, την προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσω της μουσικής και την ενδυνάμωση και σε θέματα mentoring και διαμεσολάβησης. «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς προκειμένου να επιτύχουμε ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τις κοινωνίες υποδοχής όσο και για τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό», λέει σχετικά  η Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ. 

 

    • Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες από το Βαβέλ για την υποστήριξη εργαζόμενων πρώτης γραμμής: https://www.frontline-covid19.com/

 

 

 

 

* Από τον Απρίλιο του 2020, το έργο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη υποστηρίζουν από κοινού η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Πόλεων: https://www.accmr.gr/el/δίκτυα.html.