Οι Πόλεις θέτουν προτεραιότητες στον τομέα της ένταξης

Τι χρειάζονται οι πόλεις που φιλοξενούν προσφυγικό πληθυσμό για να τον εντάξουν αποτελεσματικότερα στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πόλεών τους; Εδώ παρουσιάζονται σε μορφή γραφήματος οι κύριοι τομείς που προέκριναν οι δήμοι – μέλη του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης αναγκών, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 με στόχο τη δρομολόγηση διαδικασιών παροχής υποστήριξης και διασύνδεσης σε αυτούς τους τομείς.

Στη διαδικασία αξιολόγησης αναγκών συμμετείχαν οι Δήμοι Αθηναίων, Ηρακλείου, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τρικκαίων και Τρίπολης.

* Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη αποτελεί μια πρωτοβουλία Δήμων της Ελλάδας που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν μαζί καλές πρακτικές στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου μέσω συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν το έργο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων. Οι δύο διεθνείς οργανισμοί, βάσει των προτεραιοτήτων που τίθενται από τους δήμους – μέλη του Δικτύου, παρέχουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασιών που προάγουν τον σχεδιασμό δράσεων με μακροπρόθεσμο όφελος τόσο για τις κοινωνίες υποδοχής όσο και για τον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό.