Μοιραζόμαστε την πληροφορία – Αποδυναμώνουμε τον Covid-19: Εξέλιξη χαρτογράφησης υπηρεσιών και πρωτοβουλιών στην Αθήνα

 

Το ACCMR από την πρώτη στιγμή της πανδημίας σε συνεργασία με τα μέλη του και άλλες ομάδες ξεκίνησε να χαρτογραφεί τις υπηρεσίες που παραμένουν ενεργές καθώς και νέες πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές, με στόχο να παρέχει σωστή ενημέρωση σε όσους δουλεύουν μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και σε ωφελούμενους που κατανοούν ελληνικά και αγγλικά (διαθέσιμες γλώσσες χαρτογράφησης).

 

Χάρη στην ανταπόκριση μεγάλου αριθμού οργανώσεων και φορέων έχουμε καταφέρει να καταγράψουμε την κατάσταση 245 υπηρεσιών και πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε ευάλωτο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του προσφυγικού και μεταναστευτικού, και συνεχίζουμε. Επίσης, στη χαρτογράφηση περιλαμβάνονται και όλες οι παρεμβάσεις και τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος της Αθήνας για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αξιοσημείωτη είναι η ανταπόκριση και η προσαρμογή των φορέων στις νέες συνθήκες με την άμεση αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά και την ανάπτυξη πολλών νέων πρωτοβουλιών για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των ημερών.

 

Ας βοηθήσουμε η πολύτιμη αυτή πληροφορία να αξιοποιηθεί προς όφελος όσων το έχουν ανάγκη! 

 

Αν προσφέρετε υπηρεσίες/διοργανώνετε πρωτοβουλίες, θέλετε να μοιραστείτε χρήσιμο υλικό ή να αναζητήσετε υποστήριξη στο έργο σας μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία: [email protected][email protected].

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε τη χαρτογράφηση, όπου έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε πληροφορίες ανά κατηγορία υπηρεσίας (π.χ. Υγεία, Eκπαίδευση κλπ) και ανά φορέα. Η διαδικασία είναι δυναμική δηλαδή η λίστα ανανεώνεται διαρκώς. Η φόρμα περιέχει 4 φύλλα: 1. Οδηγίες/Πληροφορίες 2. Υπηρεσίες από Διάφορους Φορείς 3. Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων 4. Καλές Πρακτικές. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ACCMR δεν είναι υπεύθυνο για την παροχή των καταγεγραμμένων υπηρεσιών και συνεπώς δεν είναι σε θέση ούτε έχει αρμοδιότητα να απαντά σε ερωτήματα ωφελουμένων σχετικά με την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες ή σε άλλου είδους υποστήριξη.

 

Σύνδεσμοι:

 

 

    • Περισσότερες πληροφορίες για τη χαρτογράφησηhttps://bit.ly/2VJYtRJ

 

 

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 

    • Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων, ανατρέξτε εδώ.

 

    • Για χρήσιμο ενημερωτικό υλικό σε πολλές γλώσσες για επαγγελματίες και ωφελούμενους, εδώ.

 

    • Για κρατικές ανακοινώσεις, εδώ.