Οι εγγραφές άρχισαν για δύο προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Νέο πρόγραμμα με στόχο την Προετοιμασία για την Απασχολησιμότητα ξεκινάει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στις 5 Αυγούστου ενώ τον Σεπτέμβριο ξεκινάει ο νέος κύκλος μαθημάτων Ελληνικών και Αγγλικών για ενήλικες. Οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα