Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας το Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

 

Ένα ακόμα μεγάλο βήμα κάνει ο δήμος Αθηναίων επικυρώνοντας το Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και τον Μηχανισμό Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, που διαμορφώθηκαν από το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων (ACCMR), το οποίο σχεδιάστηκε και λειτουργεί με την υποστήριξη του Athens Partnership, με ιδρυτικό δωρητή το ´Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συγχρηματοδότηση από άλλους οργανισμούς. Τα εργαλεία αυτά αναπτύχθηκαν μέσα από διαβούλευση και συμμετοχή των πιο αρμόδιων φορέων και των υπηρεσιών του Δήμου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε και τυπικά το σχέδιο και τον μηχανισμό ετοιμότητας και ο δήμος Αθηναίων έχει πλέον στη διάθεσή του δύο οδηγούς που του επιτρέπουν να αναλάβει ακόμα πιο ενεργό ρόλο σε επίπεδο προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης των ζητημάτων των μεταναστών και προσφύγων εντός της επικράτειάς του. Η δημοτική αρχή διαβουλεύεται παράλληλα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για ζητήματα ένταξης και ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία σχετικά με εργαλεία που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης υπογράμμισε ότι «συνεχώς από το 2015, που ξέσπασε η προσφυγική κρίση, ποτέ δεν περιοριστήκαμε στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, αλλά υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας αλλά και τη συνοχή και λειτουργία της πόλης της Αθήνας» και επισήμανε: «Σήμερα, πρωτοπορούμε και πάλι. Σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και την EUROSTAT, θα αξιοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία για την ένταξη, ενώ παράλληλα θα αναδείξουμε τη σημασία του Δικτύου Πόλεων για το Προσφυγικό, στο οποίο συμμετέχουν μέχρι στιγμής δεκατρείς (13) δήμοι από όλη τη χώρα».

Ο δήμος Αθηναίων καινοτομεί αναπτύσσοντας με επιστημονική και τεχνική επάρκεια, εργαλεία που προάγουν την κοινωνική ένταξη, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που απέκτησε από το 2015 μέχρι σήμερα και «χτίζοντας» πάνω σε ήδη υπάρχουσες προσπάθειες.

Ο αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης δήλωσε ότι «μέσω της αξιοποίησης και της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών του, όπως το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων για τη συνύπαρξη κατοίκων και προσφύγων Curing the Limbo, το Κέντρο Αλληλεγγύης, η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης μέσω των Ανοιχτών Σχολείων του δήμου Αθηναίων, το πρόγραμμα στέγασης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με συντονισμένες προσπάθειες και συνέργειες με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, ο δήμος Αθηναίων μπορεί να αναλάβει καίριο ρόλο για την υποστήριξη και την ενίσχυση δράσεων στην πόλη. Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων μπορεί να παίξει κεντρικό συντονιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια”.

Η κοινωνική συνοχή και η αρμονική συνύπαρξη μέσα στην πόλη αποτελούν βασικό στόχο του δήμου, στη βάση του οποίου βρίσκεται και η κάλυψη των αναγκών ευπαθών ομάδων όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που ζουν στην πρωτεύουσα. Το στρατηγικό πλάνο καθορίζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους που θα ενισχύσουν τον ρόλο του δήμου και θα συνδέσουν τις υπηρεσίες του με την κοινωνία των πολιτών. Το πλάνο θα λειτουργήσει ως οδηγός για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών εντός της πόλης καθώς και για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τις υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η δημιουργία του πλάνου βασίστηκε στην εκτεταμένη χαρτογράφηση των υπηρεσιών εντός του δήμου και σε ουσιαστική διαβούλευση με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και Διεθνών Οργανισμών για την αναγνώριση των προκλήσεων και την ανάπτυξη πολιτικών βάσει των συγκεκριμένων αναγκών που εντοπίστηκαν. Η συνεισφορά των οργανώσεων – μελών του Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε κομβικής σημασίας.

Εκτός από τον σχεδιασμό σε σχέση με την ένταξη, ένα δεύτερο εργαλείο, ο οδηγός μηχανισμού ετοιμότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών προσφυγικών κρίσεων στον δήμο, κωδικοποιεί τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός κλιμακωτού συστήματος προετοιμασίας ώστε ο διοικητικός μηχανισμός και οι επιχειρησιακοί βραχίονες του δήμου Αθηναίων να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία. Ο Οδηγός εκπονήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) και την τεχνική υποστήριξη της International Rescue Committee. Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης.