2ο Newsletter του ENFEM: Μάθετε τα νέα και τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας γυναικών πολιτών τρίτων χωρών

Το ευρωπαϊκό έργο ENFEM «Ένταξη Γυναικών Πολιτών Τρίτων Χωρών στις Τοπικές Κοινότητες μέσω Στρατηγικών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» το οποίο υλοποιείται από την ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) απευθύνεται τόσο σε γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται για τον τομέα της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας όσο και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν υποστήριξη σε γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Φτάνοντας προς το τέλος του έργου, μέσω αυτού του Newsletter, μπορείτε να μάθετε για τις δράσεις και τα νέα του ENFEM από την αρχή του έως σήμερα.

Κατεβάστε και Διαβάστε το Newsletter με τους συνδέσμους  για κάθε δράση εδώ.